Vyšel Velký Historický atlas českého Slezska

Soubor komentovaných map představuje oblast českého Slezska v sedmi kapitolách zabývajících se fyzickou geografií, historickou geografií, demografií, sociálně-kulturním vývojem, ekonomickými procesy, vývojem krajiny a identitou obyvatel území. Kromě historického území českého Slezska bude pracovat i se širším územím pro pochopení širšího kontextu vymezený současnými hranicemi Moravskoslezského a Olomouckého kraje, Opolského a Slezského vojvodství.

  1. HISTORICKÝ-GEOGRAFICKÝ KONTEXT – vývoj státních hranic;
  2. PROSTOROVĚ-GEOGRAFICKÝ KONTEXT – základní fyzicko-geografická charakteristika sledované oblasti;
  3. KRAJINA – historický vývoj krajiny, interakce krajina a lidé;
  4. OBYVATELSTVO – demografie, lidnatost, migrace, vývoj struktury osídlení – typy sídel a jejich vznik, svět na hranici kultur – národnostní vývoj;
  5. SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝVOJ – volby, školství, urbanizace, výstavnictví, náboženství, národnostní emancipace, šlechtické stopy, válečné stopy, underground;
  6. EKONOMICKÝ VÝVOJ – hospodářské aktivity obyvatel;
  7. IDENTITA a MÍSTA PAMĚTI ČESKÉHO SLEZSKA – regionální, národní, globální identita.

Atlas ve formátu pdf je možné stáhnout zde.